1 2 3 7
6 4 5 8
INCO Engineering
s.r.o.

 


Těžní stroje a zařízení - vertikální, úklonná a horizontální doprava v dolech

      Těžiště činnosti společnosti INCO engineering leží v oblasti technologií pro vertikální, úklonnou a horizontální dopravu především v hlubinných ale i povrchových dolech. Rozsáhlý výrobní program zahrnuje těžní stroje s třecím kotoučem i těžní stroje bubnové rozličných konstrukcí a výkonů až do 2 x 5500 kW, skipy, klece a další dopravní nádoby mnoha typů a velikostí včetně příslušenství, lanovnice, systémy důlní signalizace, komunikační systémy z dopravních nádob, plně automatizované plnící a výsypné stanice skipů, systémy pro narážení důlních vozů do klecí, výklopníkové stanice důlních vozů, kolejové oběhy důlních vozů, dopravníky různých druhů, důlní ventilátory včetně pohonu a regulace a mnoho dalších strojů a zařízení. Nepominutelnou částí naší práce je rovněž provádění modernizací a rekonstrukcí starších těžních strojů a dalších zařízení, ať se jedná o naše výrobky, či stroje a zařízení jiných výrobců. Při modernizacích a rekonstrukcích nacházejí uplatnění dílčí systémy vyvinuté a užívané u našich nově dodávaných výrobků, jako jsou: stejnosměrné a asynchronní pohony, tyristorové měniče, digitální regulátory pohonu, systémy mikroprocesorového řízení, rozváděče NN a VN, digitalizované ovládací pulty, klimatizované kabiny, typová řada brzdových elektrohydraulických systémů, diskové brzdové jednotky, elektropneumatický brzdový systém, typová řada systémů pro automatizované mazání ložisek, centrální systémy vizualizace provozních a poruchových stavů, systém dálkového monitoringu s přenosem dat do servisního centra a další.